Projekt „eTwinning“

eTwinning Projekte in der HÖHA/HB13

Zur Zeit laufen drei eTwinning Projekte in der Höheren Handelsschule mit Schülern der HB13 im Rahmen der Fächer Türkisch und Politik. In Zusammenarbeit mit Schülern der Partnerschule aus Bursa sowie weiteren Schülergruppen aus anderen Schulen in der Türkei sowie aus Moldawien werden die Projekte erarbeitet. Zum einen haben die eTwinning-Projekte den Klimawandel und was Schulen und Unternehmen zur Vermeidung und Reduzierung von CO2 machen können zum Inhalt, zum anderen steht in einem weiteren Projekt die eigene Karriereplanung im Focus.

Unten werden die drei Projekte kurz erklärt.

First Step In MY Career / Kariyerimde İlk Basamak

We know that the first step in the profession starts in vocational high schools and we want to carry out studies in this direction. The fields we choose in direct proportion to our individual talents and desires open doors that will shape our future. For this reason, we want to diversify our studies and work to guide our students in the right way. By increasing our field promotions, our primary goal will be to reach our students who have just started and will start high school, to tell them about the important issues in obtaining a profession, and to show them the success they will experience if their preferences and career choice overlap.

Mesleğe ilk adımın meslek liselerinde başladığını biliyor ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Bireysel yeteneklerimiz ve isteklerimizle doğru orantılı olarak seçeceğimiz alanlar bize geleceğimizi şekillendirecek kapılar açmaktadır. Bu sebeple çalışmalarımızı çeşitlendirmek, öğrencilerimizi doğru yönlendirmek için çalışmalar yapmak istiyoruz. Alan tanıtımlarımızı artırarak liseye yeni başlayan ve başlayacak olan öğrencilerimize ulaşmak, onlara meslek edinmedeki önemli hususları anlatmak, kişisel yeteneklerle meslek seçiminin örtüşmesi durumunda yaşayacakları başarıları gösterebilmek öncelikli amacımız olacaktır.

Transformation Starts With Me / Dönüşüm Benimle Başlar

Our aim in our project is to convey the importance of recycling to students. To realize the importance of recycling in global warming. To teach recyclable materials and explain the recycling process. Carrying out activities to reintroduce products from nature to nature. To initiate the transformation from consumption-oriented thinking to production-oriented thinking.

Projemizde amacımız öğrencilere geri dönüşümün önemini aktarmak. Küresel ısınmada geri dönüşümün önemli olduğunu fark ettirmek. Geri dönüştürülebilir malzemeleri öğretmek ve dönüşüm sürecini anlatmak. Doğadan gelen ürünlerin yeniden doğaya kazandırılması için faaliyetler yürütmek. Tüketim odaklı düşünmekten üretim odaklı düşünmeye dönüşümü başlatmak

Kültürel Dünyam /My Cultural World

This project; It aims to enable students to realize the body languages, words, music, dances and clothes specific to the culture of the geographical region, country, city where they were born, to recognize their essence and to understand the culture for students with other cultures.

Bu proje; öğrencilerin doğdukları coğrafi bölgenin, ülkenin, şehrin kültürüne özgü beden dillerini, sözcüklerini, müziklerini, danslarını, kıyafetlerini fark etmesi, özünü tanıması ve başka kültürlere sahip öğrencilere kültürünü anlaması ortak çalışmalar ortaya koyması amacı taşımaktadır.

My Cultural World/Storyjumper/E-Book: 

https://www.storyjumper.com/book/showframe/129766212/MY-CULTURAL-WORLD-KLTREL-DNYAM-BEDEN-DLLER-TOPLUMSAL-GRG-KURALLA#page/4

Transformation Starts With Me/Emaze/E-Museum: https://www.emaze.com/@ALROILIRT/transformationstarswthme

First Step In MY Career/ Short-Story: https://www.youtube.com/watch?v=TFHZlUUzgkg